PREČO  ROBIŤ VYŠETRENIE :

I. trimester je prvé vhodné obdobie na odhalenie možného zvýšeného rizika výskytu geneticky podmienenej vrodenej vývojovej chyby  (  M. Down,  aneuploídie / poruchy v počte chromozómov / ...  )

Vyšetrujeme:

 • Veľkosť plodu  - CRL / vzdialenosť temeno – kostrč plodu /
 • Veľkosť šijového prejasnenia  - NT
 • Prítomnosť nosnej kosti  - NB
 • Frontomaxilárny tvárový uhol  - FMF
 • Morfologické anomálie

Pri hraničných a patologických hodnotách vyšetrenie dopĺňame :

 • Stanovenie prietoku krvi cez trojcípu chlopňu srdca plodu / trikuspidálna regurgitácia /
 • Meranie prietoku krvi v ductus venosus – žilový kanálik, ktorý v dobe vývoja plodu spája pupočnú žilu, a dolnú dutú žilu plodu

 

Vyšetrenie vykonávame pri dodržiavaní bezpečnostných noriem a princípu ALARA / vyšetrenie zohľadňuje dĺžku expozície ultrazvukovou energiou a hodnotu získanej diagnostickej informácie /

 

Cieľom vyšetrenia je stanoviť :

 • Počet a vitalitu plodov
 • Veľkosť – biometriu plodu – rozmery niektorých častí plodu / hlavička, obvod bruška, dĺžka stehnovej a ramennej kosti /
 • Podrobnú morfológiu – ultrazvukovúanatómiu plodu, so zameraním na vrodené vývojové chyby jednotlivých orgánov.
 • Sledovanie „ minor markerov “ / UZV markery, ktoré sa vyskytujú pri vrodených vývojových chybách na genetickom podklade /
 • Množstvo plodovej vody
 • Lokalizáciu a typ placenty
 • Dĺžku a tvar hrdla maternice

 

Cieľom vyšetrenia je:

 • Diagnostika a sledovanie už diagnostikovaných vývojových chýb plodu, ktoré majú vzťah k adekvátnej starostlivosti po pôrode
 • Posúdenie rastu plodu a jeho štruktúr, veľkosti plodu a odhad hmotnosti plodu
 • Zhodnotenie funkcie feto-placentovej jednotky – tzv.  prietoky v pupočníkovej arterii / nepriama informácia o elasticite ciev placenty a pupočníku /
 • Stanovenie lokalizácie,  “zrelosti “ placenty a jej typu
 • Posúdenie množstva plodovej vody
 • Zistenie uloženia plodu pred pôrodom / poloha pozdĺžna hlavičkou, koncom panvovým .... /