Balík G+
ročný poplatok za manažmenť klientky 100€ (telefonické objednanie, telefonické konzultácie, telefonické/sms oznámenie výsledkov, upovedomenie o preventívnej prehliadke)

Balík T+
poplatok v tehotnosti za managment klientky 300€ (telefonické objednanie, telefonické konzultácie, telefonické/sms oznámenie výsledkov

 • Vyšetrenie na vlastnú žiadosť klientky mimo režimu verejného zdravotného poistenia 50€

 • LBC - Liquid based cytológia 30€

 • Morfologické UZV II. trimester 100€
  (u klientky, kde výkon nie je hradený na základe režimu verejnéh zdravotného poistnia)

 • Morfologické UZC I. trimester 40€
  (u klientky, kde výkon nie je hradený na základe režimu verejnéh zdravotného poistnia)

 • 3D/4D záznam DVD 50€
  Foto záznam z UZV vyšetrenia 5€